TT-709 Novafuel Powerkleen RFU

EFFEKTIVT OG BRUGSKLART UNIVERSALRENSEMIDDEL TIL BRÆNDSTOFSYSTEMER

Additiv til brændstoffiltre.

Sikker rengøring af hele brændstofkredsløbet: tank, rør, pumpe, indsprøjtningsdyser og common rail-systemer.

Fjerner ikke-fordampelige brændstofrester, vand og svovlaflejringer.

Indeholder smøre- og antislid-additiver.

tt709-novafuel-powerkleen-rfu-5l-1024

Produktbeskrivelse

 • Brugsklart koncentreret universalrensemiddel til brændstofsystemer med ekstra smøre- og antislid-additiver. Sikkert at anvende til katalysatorer og velegnet til både diesel- og benzinmotorer.
 • Stopper sprutten, hakken og bankning og forebygger dyre mekaniske eller elektriske reparationer.

Specifikationer

tt709-novafuel-powerkleen-rfu-5l-1024

TT-709 Novafuel Powerkleen RFU

EFFEKTIVT OG BRUGSKLART UNIVERSALRENSEMIDDEL TIL BRÆNDSTOFSYSTEMER

 • Sammensætning: blanding af alifatiske og aromatiske kulbrinter med modificerede olier og oktanforstærkere.
 • Udseende: flydende.
 • Farve: lyseblå.
 • Lugt: stærk aromatisk.
 • Anvendelseskoncentration: 100 %.
 • Kogepunkt °C: 56,5 - 211°C.
 • Antændelsespunkt °C: 8.
 • Automatisk antændelsestemperatur °C: 255.
 • VOS (flygtige organiske stoffer) %: 99,69.
 • Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • Fjerner hurtigt og effektivt sod- og svovlaflejringer samt ikke-fordampelige brændstofrester og vand.
 • Rengør pumper og indsprøjtningsdyser.
 • Stopper sprutten og hakken.
 • Anbefales inden tuning af motoren.
 • Påfyldning gennem brændstoffiltret.

Tilgængelige pakker og farver

 • 741050118 - TT-709 Novafuel Powerkleen RFU - dunk 5L
 • 741092118 - TT-709 Novafuel Powerkleen RFU - tønde 25L

Vejledning

Vedligehold:

Udskift brændstoffiltret.

Fyld filterhuset op inden montering

Lad motoren køre 20 min. i tomgang, eller kør en kort tur på 5 km.

Forebyggende:

Hæld 200 ml pr. 20 l brændstof i tanken.

 

TT-709 kan anvendes i to-taktmotorer. Fyld produktet på i forholdet 2 til 4 ml pr. 500 ml 2-takts-brændstof for at fjerne den indvendige forurening med motoren i gang.

Det er ikke hensigten, at motoren skal køre hele tiden med denne blanding.

Alkylat-brændstof er udviklet til at forurene mindre, så behovet for rengøring reduceres væsentligt. En forurenet karburator kan rengøres ved brug af det samme blandingsforhold med alkylat-brændstof. 2 til 4 ml pr. 500 ml alkylat-brændstof – og udelukkende med henblik på at rense systemet.