TT-711 DPF Renser one

RENSNING AF TILSTOPPET DIESELPARTIKELFILTER (DPF) UDEN ADSKILLELSE

DPF Renser one renser og fjerner tilstopninger.

DPF Renser two skyller ud.

Efterlader ingen restprodukter, indeholder ikke metal og er ikke brandbart.

tt711-dpf-renser-one-500ml-1024

Produktbeskrivelse

 • Topprofessionelt system til rensning og fjernelse af tilstopninger i partikelfiltre. Det er løsningen for ethvert tilstoppet DPF til alle typer dieselmotorer, der er udstyret med et dieselpartikelfilter og en katalysator.
 • Renser og opløser sodpartikler i dieselpartikelfilterets porøse filterstruktur og genopretter således dettes optimale effekt. Gør det unødvendigt at skifte filteret.
 • DPF Renser two skyller senere filteret og fjerner de løse partikler.
 • Tilføres med TT-710 Rensepistol.

Specifikationer

tt711-dpf-renser-one-500ml-1024

TT-711 DPF Renser one

RENSNING AF TILSTOPPET DIESELPARTIKELFILTER (DPF) UDEN ADSKILLELSE

 • Tilstand: flydende.
 • Lugt: karakteristisk.
 • pH: 13.
 • Antændelsespunkt: +175°C.
 • VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser): 0,6 %.
 • Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.

Tilgængelige pakker og farver

 • 740302118 - TT-711 DPF renser One - dunk 500ml

Vejledning

Forberedelse

 • Parker køretøjet et godt ventileret sted.
 • Forbind en trykluftsledning med et mindstetryk på 5 bar til pistolen. Pistolen er udstyret med en trykaflastningsventil.
 • Kontroller og korriger om nødvendigt motorens oliestand.
 • Afbryd alle elektriske funktioner (klimaanlæg, sædevarme etc.).
 • Bring motoren op på driftstemperatur, og sluk den så.
 • Rensesættet indeholder 3 forskellige injektorer: to koniske dyser og en metalsonde. Hvis det er muligt at komme til DPF-sensorerne direkte, anvendes metalsonden til at sprøjte væsken direkte ind i DPF gennem en af sensoråbningerne foran på DPF efter fjernelse af denne sensor. Hvis dette ikke er muligt, anvendes en af de koniske dyser til at indsprøjte væske i dieselpartikelfilteret gennem differenstryksensorens luftslange. I personvogne er denne sensor som regel placeret i motorrummet, i varebiler og offroadere kan den være anbragt nærmere eller på dieselpartikelfilteret. Kontroller, at luftslangen til differenstryksensoren er forbundet til den forreste del af partikelfilteret. I nogle køretøjer er dieselpartikelfilteret placeret tæt på udstødningsmanifolden og turboladeren. Sørg for, at DPF Renser ikke kommer i kontakt med disse dele.
 • Anbring en beholder under udstødningsrøret til opsamling af dryppende væske.

 

 

 

Rensning

 • Fyld pistolens beholder med TT-711 DPF Renser one (500 ml).
 • Dette gælder både ved benyttelse af metalsonden og en konisk injektor: Sprøjt produktet på den forreste del af DPF i ca. 1 min., vent 2-3 min., og gentag denne procedure, indtil hele beholderen er tom. Ved brug af metalsonden, skal denne regelmæssigt bevæges for at sikre, at hele det indre af DPF behandles.
 • Start motoren, når behandlingen med TT-711 DPF Renser one er færdig, og øg motorhastigheden til ± 3000 o/min. i 5 min.
 • Fyld pistolens beholder med TT-712 DPF Renser two (1 ltr.).
 • Sprøjt med en af de koniske dyser via differenstryksensorens luftledning på den forreste del af partikelfilteret. Hvis der er blevet fjernet en sensor fra DPF inden indsprøjtning af TT-711 DPF Renser one, skal denne sættes i igen, inden der fortsættes med behandling med TT-712 DPF Renser two.
 • Sprøjt hele indholdet i beholderen ud (1 ltr.), mens motoren kører med en hastighed på 2000-2500 o/min.
 • Stands motoren, og forbind igen luftledningen med differenstryksensoren. Blæs eventuel resterende væske ud af luftledningen med trykluft inden samlingen. Gør dette for at forhindre, at differenstryksensoren transmitterer ukorrekte værdier til motorens styreenhed.
 • Start motoren, og lad den køre i tomgang i mindst 5 minutter. Slet eventuelle foreliggende fejlkoder fra motorens styreenhed. Hvis relevant, nulstil værdierne for dieselpartikelfilteret og dettes styresensorer.
 • Kør en prøvetur med bilen på omkring 20 minutter for at rense dieselpartikelfilteret yderligere. Kør ved konstant hastighed med forøget motorhastighed (højere end 2500 o/min.). Hvis der kommer mere røg end normalt ud af udstødningen, er det tegn på, at rensningsprocessen stadig er i gang.

 

Vedligeholdelse af TT-701 Rensepistol

 • Pistolen er konstrueret til optimal effektivitet og let vedligeholdelse: Skyl pistolen med vand efter hver rensning af filteret for at sikre, at eventuelle rester af DPF Renser skylles ud. Det er tilstrækkeligt at blæse 25 cl vand igennem pistolen med trykluft. Opbevar den tørrede pistol i et tørt og støvfrit miljø.

 

Retningslinjer for forebyggelse og vedligeholdelse

 • Det er muligt at forlænge den positive virkning af behandlingen ved at tilsætte TT-709 Novafuel Powerkleen RFU til brændstoffet for at rense indsprøjtnings- og forbrændingskredsløbet (så regenereringen af partikelfilteret stimuleres). TT-702 DPF Care er særlig velegnet til vedligeholdelse af DPF.