TT-708 Nova PTFE Care

HOLDBAR PTFE-BEHANDLING AF MOTOR, GEARKASSE OG DIFFERENTIALE

Modvirker friktion og beskytter alle bevægelige dele.

Modvirker slam og beskytter mod syrer.

Øger ydeevnen, reducerer udstødningsemissioner og forlænger tiden mellem service.

Hurtigvirkende med vedvarende effekt.

tt708-nova-ptfe-care-300ml

Produktbeskrivelse

TT-708 er et koncentreret friktionsreducerende produkt til holdbar PTFE-behandling af motor, gearkasse og differentiale. 1 behandling holder 80.000 km. TT-708 reducerer olieforbruget og forlænger levetiden på alle bevægelige dele, da PTFE-filmen modvirker metalfriktion.

Specifikationer

tt708-nova-ptfe-care-300ml

TT-708 Nova PTFE Care

HOLDBAR PTFE-BEHANDLING AF MOTOR, GEARKASSE OG DIFFERENTIALE

 • Kogepunkt: 48°C.
 • Antændelsespunkt: 215°C.
 • Smeltepunkt: 300°C.
 • pH: 4-8.
 • Relativ vægtfylde (ved 20 °C): 0,89.
 • Relativ dampdensitet: > 1.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Lugt: æterlignende.
 • Farve: farveløs.
 • Lagringsholdbarhed: 36 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

 

 

Anvendelse

Velegnet til diesel- og benzinmotorer.

Kan anvendes til alle manuelle gearkasser.

Tilgængelige pakker og farver

 • 741403118 - TT-708 Nova PTFE Care - flaske 300ml

Vejledning

 • Rengør først for at opnå et optimalt resultat.
 • Sørg for, at motoren har driftstemperatur.
 • Tilsæt halvdelen af flaskens indhold til den rene motorolie i motoren.
 • Ryst flasken godt, og tilsæt resten.

TT-708 behandler op til 5 liter olie.