TT-706 Kølerrens

KONCENTRERET RENGØRINGSMIDDEL TIL KØLESYSTEMER

Til anvendelse sammen med alle former for vandbaserde kølevæsker.

Hurtig og effektiv fjernelse af rust, korrosion, kalk og aflejringer.

Hindrer slamdannelse i køslesystemet.

Forbedrer køle- og varmesystemets ydelse.

tt706-kolerrens-250ml

Produktbeskrivelse

TT-706 Kølerrens er et stærkt koncentreret, universelt rengøringsmiddel til brug i alle former for kølesystemer, hvor der anvendes vandbaserede kølevæsker.

På grund af den alkaliske sammensætning fjerner TT-706 Kølerrens hurtigt og effektivt korrosion, salte og krystaller, som danner slam i kølesystemer. Ved korrekt brug TT-706 Kølerrens fuldstændigt sikker for syntetiske materialer, gummi, kobber, aluminium og støbejern.

TT-706 Kølerrens fjerner fastsiddende aflejringer og fremmer derfor  cirkulationen i kølesystemet betydeligt.

TT-706 Kølerrens er hurtig og enkel i brug og anbefales før brug af TT-701 Kølertӕtning, især i ældre biler.

 

 

Specifikationer

tt706-kolerrens-250ml

TT-706 Kølerrens

KONCENTRERET RENGØRINGSMIDDEL TIL KØLESYSTEMER

 • Udseende (ved 20°C): væske.
 • Duft: karakteristisk.
 • pH: 11.3
 • Kogepunkt/kogeområde: 100°C.
 • Damptryk (ved 20°C): 23 hPa.
 • Vægtfylde (ved 20°C): 1,2.
 • Vandopløselighed: fuldt opløselig.
 • Viskositet (ved 20°C): 0,001.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • Forhindrer slamdannelse i kølesystemer ved at fjerne korrosion, salte og krystaller.
 • TT-706 Kølerrens fjerner fastsiddende aflejringer og fremmer derfor cirkulationen i kølesystemet betydeligt.
 • TT-706 Kølerrens er hurtig og enkel i brug og anbefales før brug af TT-701 Kølertӕtning, især i ældre biler.

 

Tilgængelige pakker og farver

 • 740203118 - TT-706 Kølerrens - flaske 250ml

Vejledning

 • Indstil temperaturstyringen til maksimum.
 • Tap væsken af.
 • Fyld halvdelen af kredsløbet med vand.
 • Hæld Kølerrens. i kredsløbet.
 • Fyld efter med vand til det foreskrevne niveau.
 • Lad motoren køre i hurtig tomgang i 30 minutter og derefter i et højere motoromdrejningstal i 5 minutter.
 • Lad motoren køle ned, tap den snavsede kølervæske af, skyl med vand og fyld igen med ren væske.