TT-702 DPF Care

RENSER OG BESKYTTER DIESELPARTIKELFILTERET VED HJÆLP AF AKTIV CERIUMOXID

Forbedrer funktionen af DPF-turboladeren og katalysatoren.

Fremmer regenereringen af sodfilteret ved lave temperaturer på +400 C.

Motoren kører mere jævnt: færre vibrationer, mindre slid og støj.

tt702-dpf-care-500ml

Produktbeskrivelse

TT-702 DPF Care garanterer professionel vedligeholdelse på de seneste generationer af dieselmotorer og sikrer effektiviteten af dieselpartikelfilteret, katalysatoren og turboladeren, også på modeller med variabel geometri. DPF Care indeholder et middel til fremme af forbrændingen, som reducerer sodpartiklernes forbrændingstemperatur med 33 % (fra 600 C til 400 C). De forurenende kulaflejringer konverteres derfor til energi. Dette optimerer motorydelsen og formindsker brændstofforbruget.

Specifikationer

tt702-dpf-care-500ml

TT-702 DPF Care

RENSER OG BESKYTTER DIESELPARTIKELFILTERET VED HJÆLP AF AKTIV CERIUMOXID

 • Fysisk tilstand: flydende.
 • Farve: farveløst.
 • Opløselighed i vand: uopløseligt.
 • Tæthed: 0,810 g/cm2.
 • Antændelsespunkt: +65°C.
 • Antændelsestemperatur: +180°C.
 • Begyndelseskogepunkt og kogeområde: <0°C.
 • Holdbarhed: 12 måneder under tørre, kølige og frostfri betingelser.
 • Sikkerhedsforholdsregler: se produktets sikkerhedsdatablad.

Tilgængelige pakker og farver

 • 740301118 - TT-702 DPF Care - dunk 500ml

Vejledning

 • Ved hvert vedligeholdelseseftersyn hældes indholdet af en dunk af produktet i brændstoftanken med 15 til 20 liter diesel.
 • Vedligeholdelse sker, så snart motoren kører, idet hastigheden gradvis øges til 3000 o/min.