TT-328 Multi Super 5

VANDAFVISENDE PRODUKT, DER SMØRER, BESKYTTER, RENSER OG LØSNER

Afviser vand og fugt (ekstrem lav overfladespænding).

Giver en let, men effektiv præcisionssmøring af maskiner.

Yder langtidsbeskyttelse mod korrosion.

Rengør både maskiner og polerede overflader; holder gummi blødt og fleksibelt.

Stærk og hurtig indtrængningsevne. Løsner rust og korrosion i svært tilgængelige områder.

tt328-multi-super-5-400ml

Produktbeskrivelse

 • Yder en høj kapillareffekt og har en god krybevirkning. Produktet trænger ind i selv de mindste hulrum og forårsager et kemisk angreb, der løsner rusten.
 • Indeholder ingen silikone eller grafit.

Specifikationer

tt328-multi-super-5-400ml

TT-328 Multi Super 5

VANDAFVISENDE PRODUKT, DER SMØRER, BESKYTTER, RENSER OG LØSNER

 • Vægtfylde: 0,811 ved 20°C.
 • Antændelsespunkt: 52°C.
 • Kogepunkt: 116°C.
 • Soliditetspunkt: intet indtil -62°C.
 • Viskositet ved 38°C: 2 mPa.s.
 • Dielektrisk konstant: 33 KV min/215 mm (ASTMD-877).
 • Smøringskapacitet: mere end 226 kg (Falex-trinprøve)
 • Lagringsholdbarhed: 48 måneder ved tør, kølig og frostfri opbevaring.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • Løsner fastgroede skruer, bolte og møtrikker, rørfittings og -samlinger
 • Beskytter tændingskontakter og elektriske ledninger mod fugt
 • Smører og renser bremseforbindelser, kabler og alle former for kæder
 • Beskytter metaloverflader mod korrosion

Tilgængelige pakker og farver

 • 232000118 - TT-328 Multi Super 5 - tønde 200L
 • 232001118 - TT-328 Multi Super 5 - spraydåse 400ml
 • 232002118 - TT-328 Multi Super 5 - dunk 5L
 • 232020118 - TT-328 Multi Super 5 - dunk 25L

Vejledning

 • Ryst inden brug.
 • Påfør.
 • Lad virke.

Lad om nødvendigt drivmidler fordampe.