TT-136 Multispray

MOD RUST, DAMP, FUGT OG KRYBESTRØM

Virker superhurtigt.

Arbejder ved koldkrympning.

Farveløs og praktisk talt lugtfri.

360° sprayretning.

tt136-multispray-600ml-1024

Produktbeskrivelse

 • Er hurtig og effektiv i kontakt med rust, tjære, fedt og vand og kombinerer penetrerende kræfter, smøring, beskyttelse, rengøring, rustfjernelse, fugtfjernelse og kold krympning, hvilket resulterer i tidsbesparelse.
 • Indeholder ingen silikoner og er sikker at bruge på plastik, lak ... .

Specifikationer

tt136-multispray-600ml-1024

TT-136 Multispray

MOD RUST, DAMP, FUGT OG KRYBESTRØM

 • Base: mineralolie.
 • Farve: farveløs.
 • Duft: karakteristisk.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Massefylde ved 20°C: 0.811.
 • Partialtryk: 8,53 bar.
 • Kogepunkt: 187 - 300 °C.
 • Relativ massefylde ved 20°C: 0.81g.
 • Temperaturbestandighed: -80°C til +190°C.
 • Dynamisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
 • Kinematisk viskositet ved 20°C: 1 mPa.s.
 • Opbevaring: 48 måneder hvis opbevaringen sker tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Tilgængelige pakker og farver

 • 236116118 - TT-136 Multispray - spraydåse 600ml

Vejledning

 • Ryst godt inden brug.
 • Spray og lad kortvarigt produktet penetrere.
 • Om nødvendigt lad da drivgasserne fordampe.