TT-118 Clear Lube-S

SYNTETISK, TRANSPARENT SMØREMIDDEL MED MEGET LANG VIRKETID

Ekstrem vedhæftning.

Bevarer viskositeten ved temperaturer mellem -45°C og +250°C.

Ideel til vanskelige anvendelsesområder.

tt118-clear-lube-s-400ml

Produktbeskrivelse

 • Smøremiddel med PTFE for at øge levetiden og reducere glidemodstanden selv under de mest ekstreme forhold.
 • Bevarer sine gode smøre- og beskyttelsesegenskaber ved konstant kontakt med vand og lette syrer og bevarer sin viskositet selv ved høje temperaturer. Takket være sin indtrængningskapacitet og optimale vedhæftning modstår Clear Lube-S højtryksrensning og reducerer kædens friktion og slid og forlænger kædens levetid op til 10 gange.
 • Kan anvendes sikkert på gummi og plast.

Specifikationer

tt118-clear-lube-s-400ml

TT-118 Clear Lube-S

SYNTETISK, TRANSPARENT SMØREMIDDEL MED MEGET LANG VIRKETID

 • Basis: acrylat-copolymerer = neutral olie.
 • Opløsningsmiddel: alfatiske hydrocarboner med en lille andel aromater.
 • Additiver: PTFE.
 • Opløselighed i vand: opløselig.
 • Udseende: flydende.
 • Duft: karakteristisk.
 • Viskositet mPa.s 20°C: 1300
 • Damptryk 20°C Pa: 19000.
 • Vægtfylde/ 20°C: 0.750.
 • Selvantændelse: 365°C.
 • Flammepunkt: < -20°C.
 • Kogepunkt/kogeområde °C: 60 - 300.
 • Temperaturresistens: -45°C til +250°C.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • Langtidssmøring og beskyttelse af gearhjul, koblinger, kabler, føringer, kuglelejer, hængsler, glidestænger, o-ringskæder, o.s.v.
 • Clear Lube-S er modstandsdygtig over for damp, de fleste syrer, kemikalier, friktion og vejrforhold.

Tilgængelige pakker og farver

 • 214002118 - TT-118 Clear Lube-S - spraydåse 400ml

Vejledning

 • Omrystes godt før brug.
 • Sprøjtes på et rent underlag.
 • Anvend forlængerrøret til vanskeligt tilgængelige steder.
 • Lad det fordampe, før mekanismen startes.