TT-1029 Sikker afrens Gel

TYKT OPLØSNINGSMIDDEL TIL KEMISK SNAVS

Løber og drypper ikke.

Lang bearbejdningstid.

Efterlader ingen film.

tt1029-sikker-afrens-gel-500ml

Produktbeskrivelse

 • Sikker Afrens Gel er et sikkert og alsidigt affedtningsmiddel i gelform, som også kan anvendes på lodrette flader.
 • Sikker Afrens Gel er et opløsningsmiddel af alifatiske kulbrinter med tilsætning af limeekstrakter.

Specifikationer

tt1029-sikker-afrens-gel-500ml

TT-1029 Sikker afrens Gel

TYKT OPLØSNINGSMIDDEL TIL KEMISK SNAVS

 • Sammensætning: alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel, bindemiddel og citrusekstrakter.
 • Kogepunkt/kogeområde °C: 130 - 166.
 • Damptryk/20°C hPa: 8530.
 • Relativ densitet/20°C: 0.75.
 • Flammepunkt °C: 24.
 • Selvantændelse °C: 200.
 • Vandopløselighed: uopløseligt.
 • Duft: karakteristisk.
 • Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematisk viskositet mm2/s/20°C: 1.
 • Flygtige organiske forbindelser  (VOC) %: 100.
 • Flygtige organiske forbindelser  (VOC) g/l: 710.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Se venligst sikkerhedsdatabladet for at få specifik teknisk information om den enkelte pakke.

Anvendelse

 • Fjerner klæbere, fugemasser, silikoner, olie, fedt, voks, tjære, paraffin, trykfarve osv.
 • Kan anvendes på de fleste materialer som malede overflader, vinyl, glas, gummi, Formica, tekstil, de fleste syntetiske materialer osv.

Tilgængelige pakker og farver

 • 683801118 - TT-1029 Sikker afrens Gel - spraydåse 500ml

Vejledning

 • Påfør og lad det trænge ind i henhold til forureningen.
 • Gnid det løsnede snavs af.
 • Gentag om nødvendigt.
 • Tør af med TT-1014 Sikker Afrens FS for at undgå mærker.