TT-1027 Affedtningsspray

METALRENSER

Rengør og affedter på sekunder.

Effektiv rengøring på vanskeligt tilgængelige steder ved brug af en jet-spray.

Hurtig tørring uden restprodukter.

tt1027-affedtningsspray-500ml-1024

Produktbeskrivelse

Let at påføre, hurtigvirkende og økonomisk i brug. Takket være sin jetsprøjte giver Affedtningsspray effektiv rengøring på svært tilgængelige steder.

Det affedter og rengør metal, glas, keramik og tekstiler, efterlader ingen rester og kan males efter et minut.

Specifikationer

tt1027-affedtningsspray-500ml-1024

TT-1027 Affedtningsspray

METALRENSER

 • Sammensætning: acetone og isopropylalkohol.
 • Udseende (ved 20°C): flydende.
 • Farve: transparent.
 • Lugt: karakteristisk.
 • Damptryk ved 20 °C (hPa): 43.
 • Flammepunkt: < 21°C.
 • Vægtfylde (ved 20°C): 0.72.
 • Vandopløselighed: moderat opløselig.
 • Relativ dampvægtfylde: > 1.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • Overfladerenser før brug af klæbemidler, lakker, tape, ... .
 • Rengøring af bremser (tromle- og skivebremser), koblinger (koblingsbelægninger og -komponenter), motorkomponenter, sensorer, ... .

Tilgængelige pakker og farver

 • 471001118 - TT-1027 Affedtningsspray - spraydåse 500ml

Vejledning

 • Spray, lad det virke og tør det af.
 • Gentag om nødvendigt.

 

Før brug på følsomme materialer testes på et ikke synligt sted.