TT-1018 Kalkfjerner

SYREHOLDIGT SKUMRENSEMIDDEL

Kan anvendes som flydende rensemiddel til at gennemtrænge det materiale, som skal rengøres.

Kan anvendes som skum til rengøring af overflader og lodrette flader.

tt1018c-kalkfjerner-5l

Produktbeskrivelse

TT-1018 er et effektivt, syreholdigt skumrensemiddel beregnet til fødevareindustrien og den farmaceutiske industri og kan anvendes uden forudgående alkalisk rengøring til fjernelse af fedt, protein, blod og kalk, når det anvendes i den rigtige koncentration.

TT-1018 producerer et effektivt og stabilt skum, når det anvendes med skumapplikationsudstyr. Skummet sikrer optimal fugtighed og rengøring af høj kvalitet, og efterlader overfladerne rene, selv på lodrette flader.

Specifikationer

tt1018c-kalkfjerner-5l

TT-1018 Kalkfjerner

SYREHOLDIGT SKUMRENSEMIDDEL

 • Udseende: væske.
 • Farve: farveløs.
 • Lugt: karakteristisk.
 • Densitet:  1,16 kg/L.
 • pH:  < 1,0 pH i opløsning     3%~ 1,5.
 • Lagringsholdbarhed: 36 måneder, opbevares ved +15 til +35 °C. Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med ernæringsprodukter og tobak/alkohol, andre forbrugsvarer eller foderstoffer. Opbevares væk fra: klor og baser.

Anvendelse

Produktet er i overensstemmelse med de generelle lovgivningskrav til produkter, der anvendes i fødevareproduktion. Det betyder, at under normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige anvendelsesforhold, vil produktet ikke efterlade rester i fødevarer i en sådan grad, at det kan være sundhedsskadeligt. Produktet kan også anvendes inden for andre industrier/applikationer end de nævnte.

Teknisk information

Tilgængelige pakker og farver

 • TT1018A - TT-1018 Kalkfjerner - dunk 20L
 • TT1018C - TT-1018 Kalkfjerner - dunk 5L

Vejledning

 • Dosering: 2-5%
 • Temperatur: 5-50 °C
 • I tilfælde af et højt proteinindhold må temperaturen ikke overstige +40 °C.
 • Påfør produktet, og lad det arbejde afhængigt af tilsmudsningsgraden (mellem 5 og 20 minutter).
 • Aftør skummet, inden det tørrer ud.
 • Efter rengøring skal alle overflader skylles grundigt med drikkevand.

Kan anvendes på aluminium med forsigtighed. I tvivlstilfælde afprøves det først inden brug.