TT-1014 Sikker Afrens FS

TIL IKKE-ORGANISK KONTAMINERING

Hurtig rengøring og affedtning.

Efterlader ingen reststoffer.

Indeholder ingen klorerede opløsningsmidler.

tt-1014-sikker-afrens-fs-500ml

Produktbeskrivelse

Dette allround rengørings- og affedtningsmiddel efterlader ingen pletter eller oliefilm. Også perfekt til efterbehandling og fjernelse af klæbemidler og fugemasser.

Specifikationer

tt-1014-sikker-afrens-fs-500ml

TT-1014 Sikker Afrens FS

TIL IKKE-ORGANISK KONTAMINERING

 • Kogepunkt/kogeområde °C: 130 - 166.
 • Damptryk//20°C Pa: 853000.
 • Relativ massefylde/20°C: 0,764.
 • Fysisk form/20°C: væske.
 • Brændbarhed °C: 24.
 • Selvantændelse °C: 200.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Duft: karakteristisk.
 • Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematisk viskositet mm2/s/20°C: 1.
 • VOS indhold %: 100.
 • VOS indhold g/l: 710.
 • Skyl altid den rengjorte overflade med vand.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

Anvendelse

Velegnet til brug i fødevarevirksomheder, kødforarbejdningsanlæg, mejerier, bagerier, konservesfabrikker, bryggerier, aftapningslinjer og køretøjer, der anvendes til transport af fødevarer, herunder løfteramper, gaffeltrucks, gardinvægge, osv.

Fjerner fedt, olie, tjære, lim, silikoner, voks, paraffin, trykfarve, klæbemidler, harpiks og andre organiske og komplekse kontaminanter fra motorer, pumper, kæder, generatorer, forme, luftværktøj m.m.

Tilgængelige pakker og farver

 • 683501118 - TT-1014 Sikker Afrens FS - spraydåse 500ml
 • 683505118 - TT-1014 Sikker Afrens FS - dunk 5L
 • 683525118 - TT-1014 Sikker Afrens FS - dunk 25L

Vejledning

 • Omryst dåsen godt før brug.
 • Sprøjt produktet på overfladen, og lad det virke (tid afhænger af tilsmudsningsgraden)
 • Tør af med en ren, fnugfri klud.
 • Gentag om nødvendigt.