TT-1013 Fælgrens

HØJAKTIV, KRAFTFULD FÆLGRENS

Rengør effektivt og er selvneutraliserende.

Ikke mere skrubning.

Fuldt opløselig i vand.

tt1013-faelgrens-1l

Produktbeskrivelse

 • Et professionelt rengøringsmiddel til stål- og letmetalfælge, hurtigt og effektivt til fjernelse af bremsevæske, olie, fedt, tjære, ... .
 • Indeholder en lilla farveindikator, der forsvinder, når virkningen er afsluttet og syrerne er neutraliseret.
 • Kan om nødvendigt neutraliseres hurtigere med vand.

Specifikationer

tt1013-faelgrens-1l

TT-1013 Fælgrens

HØJAKTIV, KRAFTFULD FÆLGRENS

 • Sammensætning: f.eks. en kombination af let svovl og phosphorsyre.
 • Form: flydende.
 • Lugt: skarp.
 • Farve: lilla.
 • Viskositet mPa.s / 20°C: 1.
 • Relativ densitet / 20°C: 1.071.
 • pH: 0.7.
 • Selvantændelse: +310°C.
 • Vandopløselighed: fuldt opløselig.
 • Damptryk / 20°C hPa: 23.
 • Kogepunkt / kogekurve °C: 100 - 290.
 • Smeltepunkt °C: 0.
 • Forbrug: bilfælge 5 - 10 ml, lastbilfælge 15 - 40 ml.
 • Opbevaring: 48 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

Hurtig, effektiv fjernelse af bremsevæske, olie, fedt, tjære og forureninger af forskellig art fra såvel stål- som letmetalsfælge.

Tilgængelige pakker og farver

 • 494001118 - TT-1013 Fælgrens - dunk 1L
 • 494005118 - TT-1013 Fælgrens - dunk 5L

Vejledning

 • Dæk hele arealet fra en afstand på 20 cm.
 • Lad det virke i et par minutter, maksimum 15 minutter. Den lilla farveindikator vil langsomt falme.
 • Gnid om nødvendigt med en blød børste.
 • Skyl omhyggeligt med højtryksvand.

Lad ikke Fælgrens tørre på den overflade, der skal rengøres. Må ikke anvendes på meget varme overflader eller på polerede fælge. Fælgrens kan have en irriterende virkning på et beskadiget lag maling. Test inden brug på rustfrit stål og umalede aluminiumsflader.