TT-1012 Kalkfjerner HD

KRAFTFULDT, PROFESSIONELT AFKALKNINGSMIDDEL

Meget koncentreret og kraftfuld.

Sikker til brug på aluminium, rustfrit stål, PVC  eller gummidannelser, keramiske fliser,...

Virker hurtigt.

tt1012-kalkfjerner-hd-1l

Produktbeskrivelse

 • Kalkfjerner HD er en professionel afkalker til industrimaskiner og er særdeles velegnet til fjernelse af kalkbelægninger, mineralske restprodukter, kalk og oxidering.
 • Kalkfjerner HD kan påføres med en skumsprayer og kan anvendes i et lukket system.
 • Kalkfjerner HD virker hurtigt og er økonomisk.

Specifikationer

tt1012-kalkfjerner-hd-1l

TT-1012 Kalkfjerner HD

KRAFTFULDT, PROFESSIONELT AFKALKNINGSMIDDEL

 • Farve: lys blå.
 • Smeltepunkt:  0°C.
 • Kogepunkt: 100-120°C.
 • pH: 0.1.
 • Damptryk ved 20°C, hPa: 13,32.
 • Vægtfylde ved 20°C: 1180.
 • Fysisk form: flydende.
 • Vandopløselighed: fuldt opløselig.
 • Duft: karakteristisk.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • Fjernelse af kalkbelægninger, mineralske rester, kalk, oxidering af rør, kondensatorer, varmevekslere, kedler, varmtvandsbeholdere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, industrimaskiner,....
 • Fjernelse af rustpletter fra rustfrit stål og rengøring af snavsede cementfuger.

Tilgængelige pakker og farver

 • 496101118 - TT-1012 Kalkfjerner HD - flaske 1L
 • 496105118 - TT-1012 Kalkfjerner HD - dunk 5L

Vejledning

Fortynd op til maksimalt 1:15 med varmt vand (anvend aldrig ufortyndet).

Cirkulering:

 • Påfør Kalfjerner HD og lad det virke I 25 til 30 minuter. Note: Lad det aldig virke længere end en time.
 • Skyl altid med vand.

Skummende:

 • skum produktet op på kalkbelagte overflader og snavsede cementsamlinger.
 • skyl med vand.
 • gentag om nødvendigt.

Må ikke anvendes på kalkholdige overflader som f.eks. marmor, beton, kalksten, franske sten, ... .