TT-1008 Citrusrens

EFFEKTIVT OPLØSNINGSMIDDEL BASERET AFFEDTNINGSMIDDEL

Hurtigt og effektivt.

Fjerner lim og olierester.

Kan anvendes på de fleste overflader.

tt1008-citrusrens-500ml

Produktbeskrivelse

Dette kraftfulde affedtningsmiddel baseret på opløsningsmidler til krævende opgaver kan anvendes på alle metalunderlag til fjernelse af fedt, olie, asfalt, voks mm ... . TT-1008 er også velegnet til brug på glas, og de fleste plastiktyper og malede overflader. Citrusekstrakterne giver ikke blot en frisk lugt, men bidrager aktivt til afrensning.

Specifikationer

tt1008-citrusrens-500ml

TT-1008 Citrusrens

EFFEKTIVT OPLØSNINGSMIDDEL BASERET AFFEDTNINGSMIDDEL

 • Sammensætning: alifatisk hydrocarbon-opløsningsmiddel og citrusekstrakter.
 • Udseende ved 20°C: flydende.
 • Farve: gennemsigtig.
 • Lugt: karakteristisk.
 • Vægtfylde ved 20°C.: 0,7640 kg/l.
 • Kogepunkt/kogeområde: 130 °C  -  199 °C.
 • Damptryk/20°C: 460 Pa.
 • Flammepunkt: + 31 ° C.
 • Selvantændelse: + 200 ° C.
 • Øvre brændbarhed eller eksplosionsgrænse (vol%): 7000%.
 • Nedre brandbarhed eller eksplosionsgrænse (Vol%): 0,600%.
 • Vandopløselighed: uopløselig.
 • Dynamisk viskositet mPa.s/20°C: 1.
 • Kinematisk viskositet mm2/.s/20°C: 1.
 • Fordampningshastighed (n-BuAc = 1): 0,350.
 • VOS indhold: 17,14%.
 • VOS indhold: 161,9g/l.
 • Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfri.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: Se venligst sikkerhedsdatabladet.     

Anvendelse

 • Fjerner gammelt klæbemiddel og genstridigt snavs.
 • Fjerner lim og dobbeltklæbende tape.
 • Fjerner klistermærker, limrester og etiketter.
 • Fjerner tjære, benzin, diesel og fedtpletter.
 • Fremragende resultater på rustfrit stål for at få glansen tilbage og fjerne tusch og fingeraftryk.

Tilgængelige pakker og farver

 • 683030118 - TT-1008 Citrusrens - 500ml
 • TT1008 - TT-1008 Citrusrens - 500ml

Vejledning

 • Påfør produktet og lad det arbejde afhængig af tilsmudsningsgraden.
 • Gnid det løsnede snavs af.
 • Gentag om nødvendigt.
 • Tør overfladen med en ren klud for at fjerne rester.

I tvivlstilfælde om hvorvidt produktet kan anvendes på et område, tilrådes det at foretage en test før anvendelse.