TT-1003 PU Skumrens

KRAFTFULDT RENGØRINGSMIDDEL TIL ALLE IKKE-HÆRDEDE PU-SKUM

Kraftfuldt rengøringsmiddel til at fjerne alle ikke-hærdede PU-skum.

Nemt at anvende.

Anvendeligt til alle PU-skum.

tt1003-pu-skumrens-500ml

Produktbeskrivelse

 • Fjerner nemt ikke-hærdet PU-skum fra alle overflader takket være den ekstra sprøjtedyse.
 • Den nemme måde at rengøre en PU-skumpistol på, idet spraydåsen skrues direkte på pistolen.

Specifikationer

tt1003-pu-skumrens-500ml

TT-1003 PU Skumrens

KRAFTFULDT RENGØRINGSMIDDEL TIL ALLE IKKE-HÆRDEDE PU-SKUM

 • Sammensætning: f.eks. acetone.
 • Udseende (ved 20 °C): flydende.
 • Damptryk (ved 20°C): >= 8530 hPa.
 • Vægtfylde (ved  20°) : 0.79.
 • Vandopløselighed: opløselig.
 • Opløselig i: ethanol, æter, kloroform.
 • Relativ damptæthed:> 1.
 • Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Anvendelse

 • til rengøring af PU-pistoler.
 • til fjernelse af uhærdet PU-skum.

Tilgængelige pakker og farver

 • 670802118 - TT-1003 PU Skumrens - spraydåse 500ml

Vejledning

Fjernelse af uhærdet PU-skum

 • Monter den medfølgende røde dyse.
 • Påfør på en klud og rengør overfladen.
 • Gentag om nødvendigt.

Rengøring af skumpistolen

 • Luk kontrolknappen til skumpistolen helt, og monter renseren på pistolen. Skru spraydåsen på pistolen, indtil den blokerer.
 • Åbn pistolens justeringsskrue helt, og tryk på pistolhåndtaget for at fjerne eventuelle skumrester.
 • Hvis der kommer ren rensevæske ud af pistolen, skal du slippe håndtaget og lade det virke i et par minutter.
 • Tryk på håndtaget, indtil der kommer rent rengøringsmiddel ud.
 • Drej drejeknappen helt til, og fjern rengøringsmidlet.  
 • Fjern eventuelle skumrester, der stadig er tilbage omkring ringen, ved hjælp af det røde sprøjtehoved.

Test modstandsdygtigheden af plast og sarte overflader på et ikke synligt sted.