TT-1000 XPR-100 Extreme Remover

TIL FJERNELSE AF GRAFFITI, MALING, SOD, BLÆK, KLÆBEMIDDEL, POLYURETHAN

Uden opløsningsmidler.

lugtfri og ikke-brændbar.

Sikker for menneskers sundhed og miljøet.

Kan genbruges i op til ni måneder.

tt1000-xpr-100-extreme-remover-1l

Produktbeskrivelse

Det revolutionerende opløsningsmiddelfrie rengøringsmiddel, der også kan håndtere genstridige og endda hærdede rester. Trænger ind og løsner rester, hvor det er nødvendigt. Det er ikke irriterende, ætsende eller brandfarligt og er miljøvenligt og sikkert at bruge. Det er økonomisk at anvende og kan genbruges i op til 9 måneder i f.eks. nedsænkningstanke.

Specifikationer

tt1000-xpr-100-extreme-remover-1l

TT-1000 XPR-100 Extreme Remover

TIL FJERNELSE AF GRAFFITI, MALING, SOD, BLÆK, KLÆBEMIDDEL, POLYURETHAN

 • Basis: acetal opløsningsmiddel.
 • Form: flydende.
 • Farve: transparent.
 • Molekylær vægt: 164,2.
 • Smeltepunkt: < -65°C.
 • Kogepunkt: +210°C.
 • Densitet: 0,9921 (20°C).
 • Damptryk ved 20°C: 0,0225 bar.
 • Opløselighed i vand: 100 %.
 • Flammepunkt (ASTM D 92): 92°C.
 • Flammepunkt (ASTM D 93): 88°C.
 • Selvantændelsestemperatur: +210°C.
 • Fordampningsrate: 17,38 (match point: Butyl acetaat=1).
 • Opbevaring: 18 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.

Anvendelse

 • Fjernelse af graffiti.
 • Rengøring af malingspistoler.
 • Fjernelse af gammel maling på møbler, vægge, støbeforme, metalgenstande osv.
 • Fjernelse af hærdede klæbemidler og fugemasser.
 • Rengøring af pensler og malerruller (også hærdede).
 • Fjernelse af sod.

Tilgængelige pakker og farver

 • 493601118 - TT-1000 XPR-100 Extreme Remover - flaske 1L

Vejledning

 • Påføres der hvor man ønsker at fjerne noget
 • Lad det virke afhængigt af det ønskede resultat (i flere timer endda).
 • Tør rester af.
 • Gentag om nødvendigt.
 • Skyl altid grundigt med vand.

 

TT-1000 Extreme Remover er et fedtet, langsomt fordampende rengøringsmiddel, hvilket giver mulighed for længere påføringstid, hvis det er nødvendigt. Når du er i tvivl om underlagets modstandsdygtighed, skal du først teste på et ikke iøjnefaldende  område. Hvis snavset får lov at sænke sig, kan Extreme Remover anvendes i op til 9 måneder. Forurenede produkter skal behandles som kemisk affald.