TT-1022 Nano Beskyttelse

VANDAFVISENDE MIDDEL, VARIG BESKYTTELSE AF ALLE PORØSE MATERIALER OG TEKSTILER

Beskytter mod olie, fedt, snavs, forurening ... .

Kan bruges både indendørs og udendørs.

Farveløst, lugtfrit og sikkert.

Dampgennemtrængelig.

tt1022c-nano-beskyttelse-5l

Produktbeskrivelse

 • Nano Beskyttelse forhindrer snavs og væde i at trænge ind i porøse materialer og tekstiler.
 • Denne varige beskyttelse mod frost sinker langsom afblegning som følge af UV-stråling og modvirker dannelse af mos og skimmel.
 • Nano Beskyttelse forbedrer varmeisoleringen med 30 % og øger holdbarheden af vævede stoffer.
 • Klar til brug, indeholder ikke opløsningsmidler og er ikke brandbart.

Specifikationer

tt1022c-nano-beskyttelse-5l

TT-1022 Nano Beskyttelse

VANDAFVISENDE MIDDEL, VARIG BESKYTTELSE AF ALLE PORØSE MATERIALER OG TEKSTILER

 • Form: flydende.
 • Lugt: svag, karakteristisk
 • Smeltepunkt/smelteområde: <0°C.
 • Kogepunkt/kogeområde: > 100°C.
 • Selvantændelse: nej.
 • Eksplosionsfare: ingen
 • Damptryk ved 20 °C: ca. 23 hPa.
 • Tæthed ved 20 °C: ca. 1.07 g/cm³.
 • Opløselighed i/blanding med vand: fuldstændig.
 • pH-værdi ved 20 °C: +/- 6.
 • Holdbarhed: 12 måneder, opbevaret tørt, køligt og frostfrit.

Tilgængelige pakker og farver

 • 486305118 - TT-1022 Nano beskyttelse - dunk 5L
 • 486320118 - TT-1022 Nano beskyttelse - dunk 20L

Vejledning

 • Rengør, skyl og tør overfladen, hvis det er nødvendigt. (Må kun påføres en overflade med en pH-værdi mellem 6 og 13. Skyl og tør derfor materialet grundigt efter rengøring inden behandling med Nano Beskyttelse).
 • Påfør Nano Beskyttelse med en opadgående bevægelse, nedefra og op, med to på hinanden følgende lag, vådt på vådt.
 • Lad det tørre.

Påføres med en pensel eller ved hjælp af en lavtrykspumpe udstyret med en flad sprøjtedyse. Underlagets temperatur skal være mindst +5°C. Må ikke påføres, når det regner eller er frostvejr. Sørg for, at arbejdsområdet er godt ventileret, og bær altid en maske med type A-filter under påføringen. Tørrer i løbet af 24 timer, afhængigt af underlaget, temperaturen og den påførte mængde. Maksimal beskyttelse efter 7 dage. Det anvendte udstyr kan rengøres direkte med vand. Tør straks Nano Beskyttelse af fra vinduesruder eller rammer med en fugtig klud.

En liter Nano Beskyttelse kan behandle en overflade på mellem 2 og 10 m², afhængigt af underlagets porøsitet.